POGOJI UPORABE

Vse informacije in podatki na www.digipano.si so informativne narave.

Družba ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancije za uporabo www.digipano.si.

Vsi uporabniki uporabljajo www.digipano.si na lastno odgovornost.

Podjetje kot upravjalec ne odgovarja za kakršnokoli vrsto škode, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe www.digipano.si.

Podjetje ne prevzema nobene odgovornosti za resničnost objavljenih podatkov, katere objavljajo oglaševalci.

Podjetje si pridržuje pravico do neobjave ali izbrisa objave celotne vsebine ali kateregakoli dela vsebine, v kolikor je ta neprimernen, vsebinsko sporen, zavajajoč ali kakorkoli neprimeren za objavo po kriteriju podjetja.

Oglaševalec z oddajo vsebine prevzema tudi celotno kazensko in odškodninsko odgovornost, povezano z oddajo, urejanjem in brisanjem celotnega ali kateregakoli dela vsebine.

Pogoje oglaševanja lahko podjetje kadarkoli spremeni.

Podjetje lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

Vsak uporabnik sistema sprejema ta pravila ter se izrecno odreka pravici izterjave morebitne odškodnine od upravljalca sistema digipano.si .